Privacyverklaring

INLEIDING

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Shoot-it
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Shoot-it. Shoot-it is een fotografieclub met enthousiaste hobbyfotografen uit de buurt van Den Bosch. De inhoud wordt verzorgd door de gezamenlijke leden van Shoot-it. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Shoot-it verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Shoot-it. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Shoot-it via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een om een lidmaatschap aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

02. Analytics
De website van Shoot-it verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van de website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden
aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

ONTVANGERS
De gegevens die Shoot-it ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Provider
De e-mail van Shoot-it wordt gehost bij BHosted. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van BHosted. De website en back-ups van de website worden gehost bij BHosted. Gegevens die u achterlaat op de website van Shoot-it zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

02. Voorzitter+ Webmaster Shoot-it

De voorzitter en de webmaster hebben de beschikking over toegang tot inkomende mail en dus ook de contactformulieren. Zij hebben dus toegang tot uw gegevens.

OPSLAG PERIODE
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Shoot-it, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Shoot-it via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

02. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Shoot-it of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Shoot-it privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

UW RECHTEN

01. Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Shoot-it vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Shoot-it. U krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Shoot-it.

03. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Shoot-it opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Shoot-it al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat jouw gegevens bij Shoot-it vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Shoot-it niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Shoot-it uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@shoot-it.nl. Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN
Shoot-it verwerkt persoonsgegevens op grond van een gezamenlijk belang: namelijk het runnen van de fotoclub. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om met u in contact te treden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Shoot-it u niet op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de club.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Shoot-it met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Shoot-it behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Shoot-it dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Shoot-it te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op .